Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM


10 Eylül, Perşembe

  İleri EEG Kursu
11:00 - 12:30 I. OTURUM
  Oturum Başkanları: Canan Aykut Bingöl, Erhan Bilir
11:00 - 11:30 Dirençli Epilepside Cerrahi Adayı Saptamak 
  İrsel Tezer 
11:30 - 12:00 Video EEG Monitorizasyon Temel Bilgiler 
  Berrin Aktekin
12:00 - 12:30 Video İncelemede Nöbetlerin Lateralizasyon ve Lokalizasyonunu Değerlendirme     
  Çiğdem Özkara  
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:30 II. OTURUM
  Oturum Başkanları: Sacit Karamürsel, Serap Saygı
13:30 - 14:00 Saçlı Deri İktal EEG'nin Değerlendirilmesi 
  Candan Gürses
14:00 - 14:30 Pediatrik EEG'de İktal Paternler
  Füsun Ferda Erdoğan
14:30 - 15:00 Nörostimulasyon, Haritalama  
  Sacit Karamürsel 
15:00 - 15:30 Verilerin Sentezi ve Hipotez Kurma  
  Serap Saygı 
15:30 - 16:00 Kahve Arası
16:00 - 17:30 AÇILIŞ ve AÇILIŞ KONFERANSI
  Oturum Başkanları: İrem Yıldırım, Naz Yeni
16:15 - 16:45 SEEG: Guidelines of  Stereoelectroencephalography (SEEG) 
  Aileen McGonigal
17:00 - 17:30 Epileptogenic Networks: Contribution of SEEG and Signal Analysis 
  Aileen McGonigal
17:30 - 18:30 OLGULARLA PRATİK EĞİTİM
  Olgu Örnekleri ile İnvazif EEG'nin Değerlendirilmesi 
  İrsel Tezer, Berrin Aktekin, Çiğdem Özkara
   

11 Eylül, Cuma

08:00 - 09:00 KAHVALTI SEMİNERİ
  Oturum Başkanları: Derya Karadeniz, Utku Oğan Akyıldız
08:00 - 08:30 Epilepsi ve Uykunun Kognisyon Üzerine Etkisi
  Gülçin Benbir Şenel
08:30 - 09:00 Epilepsili Hastada Uyku Sorunlarını Tedavi Etmeli miyiz? Nasıl? 
  Barış Baklan
   
09:00 - 10:00 ULUSLARARASI MİSAFİR KONUŞMACI OTURUMU 
  Oturum Başkanları: Nerses Bebek, Ayşen Gökyiğit
09:00 - 09:30 Pathophysiological Mechanisms in Epilepsy and Migraine; Crossing and Sharing Features
  Kastelejn-Nolst Trenite DGA 
09:30 - 10:00 Autoimmune Epilepsies into Clinical Features
  Sophia Michael
10:00 - 10:30  Kahve Arası
10:30 - 12:30 EPİLEPSİ SEMİYOLOJİSİ
  Oturum Başkanları: Sibel Velioğlu, Demet Kınay
10:30 - 11:00 Aura ve Lokalizasyon Değeri                                            
  Babürhan Güldiken
11:00 - 11:30 Otomatizmalar ve Önemi                                               
  Demet Kınay
11:30 - 12:00 Epilepsi Nöbetlerinde Motor Belirtiler ve Yolakları         
  Semai Bek
12:00 - 12:30 Çocukluk Çağında  Nöbet Belirtileri                         
  Veysi Demirbilek
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 15:00 SÖZEL BİLDİRİ
  Oturum Başkanları: Sevim Baybaş, Temel Tombul
  2018 Proje Ödülü Birincisinin Sunumu
  Eda Çiftçi
  Temporal Lob Epilepsi Tanısı ile Ameliyat Olan Hastaların Doku Örneklerinde Panneksin Kanal ve Pürinerjik Reseptörlerin İfadesindeki Farklılıklar ve Bunun İnflamazom Yolağı ile İlişkisinin İmmunohistokimyasal Yöntemler ile İncelenmesi (15 dakika)
  Sözel Bildiriler
15:00 - 16:30 ÇOCUK NÖROLOJİSİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Semih Ayta, Füsun Ferda Erdoğan
15:00 - 15:30 Enflamatuvar Epilepsiler                  
  Mefkure Eraksoy
15:30 - 16:00 Süt Çocukluğu Başlangıçlı Genetik Epilepsiler          
  Bülent Kara
16:00 - 16:30 Hipoksik İskemik Ensefalopatilere Eşlik Eden Epilepsiler      
  Özlem Çokar
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 18:30 Olgular Eşliğinde Epilepsi Tanısında Sık Yapılan Yanlışlar: Danışmana Soralım
  Danışmanlar: İbrahim Öztura, Destina Yalçın
  Tartışmacılar: Bengi Gül Alpaslan, Aylin Bican, Taylan Peköz, Çimen Atalar 
  Bu oturumda sıkça sorulan, tartışılan konular, olgular eşliğinde epilepsi alanında deneyimli öğretim üyeleriyle tartışılacaktır.
21:00 GENEL KURUL

12 Eylül, Cumartesi

08:00 - 09:00 KAHVALTI OTURUMU   
  Oturum Başkanları: Kemal Tutkavul, Yasemin Gömceli
08:00 - 08:30 Epilepsi Hastası Ne Zaman Engelli Sayılmalı?    
  Yasemin Gömceli
08:30 - 09:00 Epilepside Yasal Sorunlar (Ehliyet, Askerlik vb.)  
  Ömer Karadaş
09:00 - 10:00 ULUSLARARASI MİSAFİR KONUŞMACI OTURUMU   
  Oturum Başkanları:  Ayşın Dervent,  Kezban Aslan
09:00 - 09:30 Epilepsy, Behavior and Art
  Kastelejn-Nolst Trenite DGA
09:30 - 10:00 Treatment of Autoimmune Epilepsies
  Sophia Michael
10:00 -- 10:30 Kahve Arası
10:30 - 12:00 STATUS EPİLEPTİKUS OTURUMU
  Oturum Başkanları: Ebru Altındağ, Betül Baykan
10:30 - 11:00 Yeni Tanımlama ve Sınıflama  Raporuna Göre SE'nin Tanımı, Sınıflaması ve Semiyolojik Özellikleri
  Leyla Baysal
11:00 - 11:30 SE'nin Tanısında EEG, Gri Zonlar
  Betül Baykan
11:30 - 12:00 SE'ye Mekanistik Yaklaşım ve Tedavisi
  Kadriye Ağan
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
13:00 - 15:00 SÖZEL BİLDİRİ
  Oturum Başkanları: Ali Akyol, Filiz Onat
  2018 Proje Ödülü İkincisinin Sunumu
   Ebru Nur Vanlı Yavuz
  Epilepsi Hastalarında İnflamasyonun Klinik Bulgularla İlişkisi ve Tedavideki Rolü  (15 dakika)
  Sözel Bildiriler
15:00 - 16:30 PNES OTURUMU
  Oturum Başkanları: Naci Karaağaç, Hacer Bozdemir
15:00 - 15:30 Non Epileptik Psikojen Nöbetlerin Nörolojik Perspektiften Özellikleri   
  İbrahim Bora
15:30 - 16:00 Psikiyatristin PNES Yaklaşımı 
  Mine Özkan
16:00 - 16:30 PNES'te Tedavi 
  Cengiz Akkaya
16:30 - 17:00 Kahve Arası
17:00 - 18:30 Olgular Eşliğinde Epilepsi Tedavisinde Sık Yapılan Yanlışlar: Danışmana Soralım
  Danışmanlar: Zeki Gökçil, Oğuz Erdinç 
  Tartışmacılar: Reyhan Sürmeli, Demet İlhan Algın, Ebru Apaydın, Güray Koç
21:00 ÖDÜL TÖRENİ

13 Eylül, Pazar

08:00 - 10:00 EPİLEPSİ TEDAVİSİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Baki Arpacı, Temel Tombul
08:00 - 08:30 Dirençli Epilepsi Tanımı                                             
  Gülnihal Kutlu
08:30 - 09:00 Rasyonel Polifarmasi nedir?                                     
  İbrahim Aydoğdu
09:00 - 09:30 Tedavide Yeni Moleküller, Yeni Yolaklar                  
  Mehmet Kaya
09:30 - 10:00 Antiepileptik İlaç Çalışmaları ne Kadar Güvenilir?  
  Filiz Onat
10:00 - 11:00 POSTER OTURUMU 
  Oturum Başkanları: Semih Ayta, Naz Yeni
11:00 - 11:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU    
  Ayşe Pınar Titiz
11:30 KAPANIŞ