EP-1 - BİR GARİP NÖBET NEDENİ: VİDA
EP-3 - İDİYOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİ HASTALARINDA SERUM D VİTAMİNİ İLE VİTAMİN B 12 DÜZEYLERİNİN VE BU DÜZEYLERLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EP-5 - RASMUSSEN ENSEFALİT OLGUSUNDA IVIG TEDAVİSİNE BAĞLI PSÖDOHİPONATREMİ: OLGU SUNUMU
EP-6 - YETİŞKİNLERDE DİRENÇLİ EPİLEPSİ TEDAVİSİNDE MODİFİYE ATKİNS DİYETİ: İKİ OLGU SUNUMU
EP-8 - 6-HİDROKSİDOPAMİN ENJEKSİYONU İLE OLUŞTURULAN PARKİNSON HASTALIĞI MODELİNDE MOTOR TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
EP-9 - EPİLEPSİ HASTALARINDA POLİTERAPİNİN KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNA ETKİSİ
EP-12 - ERİŞKİN EPİLEPSİ HASTALARINDA HİPOTİROİDİ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EP-15 - EPİLEPTİK NÖBET İLE BAŞVURAN EKLAMPTİK BİR OLGUDA GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBLE ENSEFALOPATİ SENDROMU
EP-16 - ANTİEPİLEPTİK TEDAVİ SONLANDIRMADA ELEKTROENSEFALOGRAFİNİN YERİ
EP-17 - JUVENİL MİYOKLONİK EPİLEPSİ HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON
EP-18 - ANTİ GAMA AMİNOBÜTİRİK ASİT- B (GABA-B) RESEPTÖR ENSEFALİTİ: BİR OLGU SUNUMU
EP-19 - KARBAMAZEPİN KULLANIMI İLE GELEN DİALEPTİK NÖBET OLGUSU
EP-23 - EPİLEPTİK YAŞLI OLGULARDA SIK KARŞILAŞILABİLECEK BİR SORUN; İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ : OLGU SUNUMU
EP-24 - ANTİPSİKOTİK TEDAVİ SEYRİNDE GELİŞEN EPİLEPTİK ENSEFALOPATİ TABLOSU; OLGU SUNUMU
EP-25 - KONJENTAL FOİX-CHAVANY-MARİE SENDROMU, OLGU SUNUMU